ایران پلاست

ایران پلاست 1402

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای رونق بازار صنایع پلاستیک داخلی و تسهیل روند بازاریابی جهانی و حضور این بخش از صنعت کشور در...

ایران پلاست 1401

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 30 شهریور الی 2 مهر ماه ۱۴۰۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با همکاری مشترک روابط عمومی ‌شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین...

ایران پلاست 1400

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست با هدف فراهم کردن زمینه‌ای برای رونق بازار صنایع پلاستیک داخلی و ورود به بازار جهانی با حضور وزیر نفت و مشارکت ۴۳۰ شرکت...

درخواست مشاوره (با vpn وارد شوید)